Curs de 3r d'ESO per aprendre a treballar amb LibreOffice Calc.