Espai on el professorat de català pot penjar apunts per a lliurar als alumnes i d'accés lliure a tothom.