Operacions Auxiliars De Tresoreria 2 ( 2N curs gestió administrativa)